Våra produkter

Gripdon

Utöver våra standardiserade gripdon specialdesignar vi lösningar som är helt anpassade efter varje objekt som ska lyftas. Hittills har vi tillverkat över 6 000 olika gripdon med pneumatisk, magnetisk, mekanisk eller vakuumfunktion. Gripdonet gör den ergonomiska lyftlösningen komplett och ser till att lyftet blir säkert, exakt och effektivt. Redan när vi gör de första skisserna är gripdonet en central del av lösningen och det kan enkelt kombineras med tilt- och rotationsfunktioner.

Hur fungerar gripdon?

Gripdon används för att hantera olika objekt. Hur de är utformade beror på vad som ska hanteras, men syftet är alltid att göra hanteringen effektiv och enkel. Olika griptekniker används för gripdon och det finns bland annat magnetgripdon och vakuumgripdon.

Ett gripdon har en viss lyftkapacitet som också påverkas av lyftobjektets egenskaper. För alla gripdon är det viktigt att de är lättanvända, pålitliga och säkra. De ska vara omsorgsfullt tillverkade och noggrant testade. Med hög kvalitet och lång hållbarhet på gripdonen, blir de även en kostnadseffektiv lösning.

Binar Handling erbjuder två typer av standardiserade gripdon som kan monteras i Quick-Lift system.
Magnetgripdonen fungerar med hjälp av en pneumatiskt styrd magnet. Med en enkel knapptryckning går det att kontrollera aktivering och deaktivering.

Vakuumgripdonen är energisnåla, vilket är fördelaktigt för miljön. Genom att montera dem i eldriven lyftutrusning kan de ersätta en vakuumlyft. Tack vare dessa standardiserade gripdon är det möjligt att göra säkra och effektiva lyft.

 

Våra gripdon finns i många utföranden allt beroende på vad som skall hanteras och hur det kan göras för att hanteringen skall bli så enkel och smidig som möjligt för dig som operatör. Ovan finns specifikationer på typer av gripdon som kan beställas direkt ifrån hyllan, eller typer som vi designar just för ert behov. Du kan läsa mer mer om vår lösningsprocess under ”Vägen till Quick-Lift” Alla våra gripdon kan enkelt monteras i våra lyftutrustningar.

Magnetgripdonen aktiveras och deaktiveras enkelt med en knapptryckning. Ett energisnålt alternativ till vakuumlyft är att montera ett vakuumgripdon i vår eldrivna lyftutrustning.

Kontakta en av våra försäljningsrepresentanter för mer information

  • Hidden