Magnetgripdon 110 kg

Gripdon

  • Hidden

Tekniska data

Lyft kapacitet

Max. lastvikt varierar på lyftobjektets form.
OBS: Lyftkapaciteten reduceras om lyftobjektets tyngdpunkt inte är centrerad.

Stålplåt

Tjocklek från 3-25 mm, Max. 110 kg

Rundstål

Ø25-120 mm, Max. 110 kg

Lufttillförsel

Ren, torr, filtrerad luft, 6,0 -8,0 bar obligatoriskt.

Övrigt