Parkeringsbroms för vikarmskran

Vikarmskran
Nedladdningsbara dokument

  • Hidden

Tekniska data

Appliceringsbar på

Vikarmskran, Quick-Lift Arm (QLA ) 50i/100i/200i/300i

Huvudfunktioner

- Parkeringsfunktionen aktiveras eller avaktiveras genom en enda knapptryckning på styrenheten
- Funktionen hålls inaktiv tills operatören ändrar funktionen
- Stoppar vikarmskranen i önskad position

Består av

Två broms konsoler
- En inre och en yttre konsol

Fördelar

- Ergonomiskt främjande för operatör, minimerar hastiga inbromsningar styrda av operatören