Park freni

Manipülatör Kolu

Teknik Veri

İçerik

İki fren
X yönünde sabit raylarda iki adet ve Y yönünde hareketin sağında bir adet fren

Uygulanabileceği ürünler

Quick-Lift Arm 50i/100i/200i/300i

Işlev

Park fonksiyonu, kumanda ünitesindeki tek bir düğmeye basılarak etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır
Operatör fonksiyonu değiştirene kadar fonksiyon etkin durumda kalır.
Manipülatör kolunu istenilen pozisyonda durdurur

Seçenek

Quick-Lift Arm (QLA) için daha fazla seçenekler için şu belgeye bakınız: Seçenekler