Saxgripdon

NEO 30

  • Hidden

Tekniska data

Lyftkapacitet

Max 30 kg, där gripdonets egen vikt är inräknad.

Säkerhetsnotering: Lyftkapaciteten kan variera beroende på form och kontaktyta av lyftobjektet. Detta kan göra att maxkapaciteten minskar.

Dimensioner av gripdon

Höjd 240 mm

Bredd min 270 mm

Bredd max 500 mm

Djup 125 mm

Gripytans höjd 55 mm

Gripytans bredd 120 mm

Notera: Lyftobjektet kan ha en yta som är större än gripytorna.

Dimensioner av lyftobjekt

Bredd 270-500 mm

Gripdonsvikt

3,6 kg

Övrigt

Den integrerade snabbkopplingen försedd med en sprint gör det snabbt och enklet att montera gripdonet på NEO 30.

Saxgripdonet är CE certifierad.