Quick-Lift Driven 125i

Traverssystem

  • Hidden

Tekniska data

Lyftkapacitet

Max. 125 kg

Motor

Steglös servostyrd asynkronmotor

Drivsystem

Tre asynkronmotorer för att möjliggöra drivsystemet

Manövrering

Manövrering sker genom att använda ett patenterat manöverhandtag eller balanseringsläge. Båda alternativen känner av operatörens hand / arm-rörelse och ger en mycket exakt och jämn hastighetsreglering.
Endast en liten kraft behövs för att koppla upp / ner rörelsen. När operatören släpper handtaget, stoppas upp / ner rörelsen omedelbart.

Strömförsörjning

400-480V, 50-60 Hz, 3P+N+E, 16A

Slaglängd

2,7 meter

Arbetsradie

Maximal bredd på arbetsradie 9,0 m.
Total bredd på traverssystem = arbetsradie + 1,5 m

Material

Traversskenorna är av anodiserad aluminium

Upphängning

Traversskenor för X-rörelse kan monteras på golvet
Pelare, väggfästen eller takfästen.
Max. c / c x skenor 4,5 m
Max. c / c stöder jag x-riktning 4,5 m

Gripdon

Gripdonär utformade för att passa kundens behov.
Intelligenta I / O-signaler är tillgängliga för optimal funktionalitet.

Lättillgänglig USB-kommunikation i handtaget är standard

Tillval

- Färg på motorenhet som avviker från standard

För fler tillgängliga tillval, se dokument: Options