Parkeringsbroms för Quick-Lift Rail 125i

Traverssystem
Nedladdningsbara dokument

  • Hidden

Tekniska data

Appliceringsbar på

Quick-Lift Rail 125i (QLR 125i)

Huvudfunktioner

- Parkeringsfunktionen aktiveras eller avaktiveras genom ett enda knapptyck på styrenheten
- Funktionen hålls aktiv tills operatören ändrar funktionen
- Placerar QLR 125i i önskad stillastående position utan kroppsliga slitage för operatören

Består av

Tre bromsenheter
- Två bromsar vid de fasta skenorna i X-riktningen och en vid rörelseskenan i Y-riktningen

Fördelar

- Parkeringsfunktionen aktiveras och avaktiveras via ett enkelt knapptryck på styrenheten
- Stoppar lyftutrusningen vid önskvärd position
- Ergonomiskt främjande för operatör, minimerar hastiga inbromsningar styrda av operatören