Om Binar Handling AB

Binar Handling AB är ett Sverigebaserat utvecklings- och tillverkningsföretag, som förser den globala marknaden med den världsledande lyftutrustningen Quick-Lift™ och NEO 30.

Den intelligenta och elektriska lyftutrustningen är anpassad för att möta högt ställda krav på produktivitet, säkerhet och arbetsplatsergonomi för tillverkande företag inom bland annat fordons-, livsmedels- och verkstadsindustrin.

Vi hjälper människor fortsätta vara friska på jobbet.

Binar Handling AB ingår i Argynnis Group.

 

Nästa

En svensk innovation från 1979

Binar Handling AB startades som ett konsultföretag i oktober 1979. Det ursprungliga namnet var KAHLMAN Innovation AB som sedermera blev KAHLMAN Produkter AB. Eftersom företaget utvecklade ergonomiska lösningar för olika industrier beslutade man 1984 att ta fram ett helt nytt lyfthjälpmedel. Målsättningen var att skapa ett hjälpmedel, lika naturligt, smidigt och enkelt att använda, som en förlängning av användarens arm.

1979

Premiär för Quick-Lift 1988

Idén med Quick-Lift Systems™ föddes, och 1988 nådde vår unika lyftlösning marknaden. Sedan dess har Quick­-Lift Systems™ utvecklats och förfinats genom ett intensivt samarbete med fordonsindustrins olika aktörer. Lösningen uppfyller alla högt ställda produktionskrav, samtidigt som användaren kan komma hem från jobbet utan att känna sig sliten.

1988

En del av Binar-koncernen sedan 2004

Binar AB tillträdde som majoritetsägare i företaget 2004 och sedan hösten 2006 är vi ett helägt företag i Binar-koncernen. Det spelar ingen roll vilken bransch det handlar om. Med Quick-­Lift Systems™ finns alltid balansen mellan precision, hastighet, ergonomi och säkerhet. Det är nyckeln till att vi tillsammans kan minimera arbetsskador och sjukskrivningar, samtidigt som produktiviteten optimeras.

2004

Egentutvecklad drivenhet

2009 lanserade vi vår egenutvecklade drivenhet, optimerad för applikationen att enkelt lyfta och hantera varierande produkter inom tillverkningsindustrin.
Den nya drivenheten gav stöd för vårt PC-baserade parameterverktyg iLab. Ett konfigurerings- och parameteroptimeringsverktyg för att uppfylla ökade krav från både marknaden och myndigheter, både avseende funktionalitet men även för säkerhet och precision. iLab har sedan dess blivit ett oumbärligt verktyg för oss och våra kunder

2009

Den internationella marknaden växer

Det goda ryktet om Quick-Lift Systems™ unika egenskaper har spridit sig även på en internationell marknad och idag har vi återförsäljare över stora delar av världen och försäljningskontor i både Frankrike och Tyskland. Som en del av Binar-koncernens strategi har expansionen av affären Quick-Lift Systems™ intensifierats steg för steg.

2012

Mer hållbart, mer ergonomiskt

Styrenheten får en ny, mer hållbar och ergonomisk design i anodiserad aluminium, plast och rostfritt stål.
Samt med en patenterad elektrisk, mekanisk och pneumatisk svivel som framåt blir standard i alla våra styrenheter. Med en nyutvecklad handtagssensor blir operatörens kontroll mer följsam och smidig. Naturligtvis behåller vi det klassiska röda manöverhandtaget som är vårt signum.

2013

Nydesignad armserie 2015

Under 2015 lanseras en helt nydesignad serie lyftarmar för vikter om 50kg, 100kg, 200kg och 300 kg. Armarna tillverkas nu av ultrahöghållfast stål istället för aluminium, vilket gör anordningen ännu smidigare och starkare. 360 graders rotationsradie, justerbara friktionsbromsar och fler utvecklade tekniklösningar bidrar till minskat slitage på lyftanordningen, vilket ökar livslängden ytterligare. Att svetsning ersätter limning och att stålet möjliggör vattenbaserad färg gör den nya serien mer hållbar även för miljön.

2015

Tillsammans är vi starkare

Vi har samlat all våra försäljnings- och produktionskontor under samma tak på hemsidan. För att göra det tydligare för alla våra kunder var ni kan hitta oss och alla våra distributörer runt om i världen.

2017

En affärsidé och vision med ergonomiska mål

Vår affärsidé
Binar Handling utvecklar och tillverkar elektriskt styrda lyfthjälpmedel och lyftsystem som löser industriers specifika lyftbehov på ett ergonomiskt, produktivt och säkert sätt.

Vår vision 
Vi hjälper människor att fortsätta vara friska på jobbet.

Vår mission
Vi förser den globala marknaden med den världsledande lyftutrustningen Quick-Lift Systems™ och NEO 30.

Rätt kvalitet i ett hållbart perspektiv

Vi ska alltid uppfylla högt ställda krav och förväntningar och leverera behovsanpassade lyft- och hanteringsutrustningar, med kunden i fokus. På Binar Handling är kvalitet allas ansvar och en naturlig del i vårt uppdrag. På samma sätt strävar vi efter att minimera vår påverkan på miljön. Hållbarhetsperspektivet är integrerat i alla våra utvecklingsprocesser och i samspelet med både leverantörer och kunder.

Möt innovatören bakom Quick-Lift

Det är ingenjören Sture Kahlman, med rötterna i Fjällbacka på den svenska västkusten, som är hjärnan bakom vår unika Quick-Lift-lösning.

– I början av 1980-talet jag fick en förfrågan från en underleverantör till bilindustrin om jag kunde utveckla en riktigt bra lyftanordning. Jag bestämde mig direkt för att det skulle vara en lösning som skulle fungera som en förlängning av hjärnans impulser och som gjorde att godset kändes helt viktlöst. det ledde fram till Quick-Lift, berättar Sture.

Från ung sjöman till uppfinnare

Det var när Sture Kahlman jobbade på sjön som maskinchefen på ett av fartygen uppmanade den unge svensken att ta vara på sin innovationsförmåga. När Sture gått i land som 20-åring, efter att ha tillbringat två år på lastfartyg och oljetankers över hela världen, läste han en högre teknisk utbildning med anknytning till Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Han fick jobb som konstruktör och ingenjör inom flera olika företag och blev så småningom konstruktionschef inom pappersindustribranschen. 1979 bildade han sitt eget företag och Kahlman Innovation och anlitades flitigt för att utveckla och förfina produktionsprocesser.

PIEZO-givare gav rätta känslan

Utvecklingen av själva Quick-Lift-lösningen tog ett drygt år. Nyckeln blev de så kallade PIEZO-givarna, där Sture med hjälp av elektronikingenjören Johan Olsson lyckades koda och skapa en mjukvara som omvandla signalerna från handrörelsen runt greppet och vidare till själva lyftarmen.

– Vår testlift hängde länge hemma i Johans garage och han var en mycket viktig del i utvecklingsprocessen, säger Sture.

Ryktet om Quick-Lifts oslagbara förmåga att kombinera ergonomi med produktivitet spred sig.

– Vi började med att tillverka fem liftar åt bland annat bilföretagen Saab och Volvo. Volvo var sedan under många år en stor kund som prioriterade ergonomin och beställde flera olika Quick-Lift-varianter.

Quick-Lift tog klivet ut i världen

1987 flyttade Sture Kahlman till Vänersborg. Där växte tillverkningen och Quick-Lift efterfrågades nu även på en global marknad. Försäljningskontor etablerades i USA och Frankrike och kontakter knöts med återförsäljare i Tyskland. Design och utveckling fortsatte från 2004 inom Argynnis-koncernen och Binar Handling AB, med huvudkontor i Vänersborgs grannstad Trollhättan.
– Quick-Lift är fortfarande en produkt som ingen annan kan erbjuda det känns bra att ha skapat något som ser till att människor undviker att skada sig i jobbet, säger Sture Kahlman, som fortfarande är full av innovationer och nya produktidéer inom andra områden. Hans ambition att alltid söka ännu bättre lösningar präglar även Binar Handling.
- Vi jobbar på i samma anda. Det finns inga problem som inte går att lösa, säger VD:n Johan Ahlström.

Företagspolicy

Social hållbarhet

Binar Handling AB anser att respekten för de mänskliga rättigheterna är en fråga som ska behandlas med största vikt.
För oss av yttersta vikt att poängtera att det är människorna i vår organisation som utgör vår existens och utveckling. Därför arbetar vi tillsammans för att skapa en inkluderande arbetskultur där alla ses som enskilda individer med möjlighet att bidra och bli accepterad för den hen är. Oavsett kön, könsidentitet, nationalitet, etniskt ursprung, religion, sexuell läggning, funktionshinder, politisk åsikt och liknande.

Som ingående bolag i Argynniskoncernen överses den sociala policyn årligen där beslut och uppdateringar sker enligt ILO:s kärnkonventioner, FN:s barnkonvention, nationell lagstiftning för minimilöner och övertidsarbete samt grundläggande miljö‐, hälso- och säkerhetskrav.

Miljö- & Hållbarhets policy

Vi strävar alltid efter att utveckla våra interna och externa processer för att främja en långvarig minskning av vår klimatpåverkan. Sedan 2013 har vi innehaft ISO 14001 certifiering vilket återspeglar en naturlig integrering av miljö- och hållbarhetsledningssystem i vår organisation och kärnverksamhet.

Detta innebär kontinuerligt arbete för minsking av resursförbrukning och kemikalieanvändning. Där vi arbetar efter ”Göra mer med mindre”-principen, som utspelar sig genom återvinning av logistik- och produktionsmaterial, källsortering samt koordinering av transporter för minska andelen utsläpp.
Val av produktionsmaterial baseras även på respektive materials miljöpåverkan.
Miljö- och hållbarhetsfrågor är ett gemensamt ansvar, därför uppmanar vi även kontinuerligt våra leverantörer och sammarbetspartners att de ska arbeta för att främja dessa frågor.